Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Transportpersoneel verwerkt.

Transportpersoneel hecht veel waarde aan zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van werknemers, sollicitanten, klanten en websitebezoekers. In deze privacyverklaring geven we u inzicht in hoe Transportpersoneel omgaat met de verwerking van privacygevoelige informatie.

Persoonsgegevens die we verwerken

Afhankelijk van uw situatie verwerkt Transportpersoneel verschillende persoonsgegevens.

Wanneer u direct solliciteert op een vacature:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens die u verstrekt in een curriculum Vitae (CV) en motivatiebrief

Als vervolg op de directie sollicitatie en wanneer u zich inschrijft bij Transportpersoneel als werkzoekende komt daar nog bij:

 • Adres en woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Inschrijfvoorkeuren en beschikbaarheid
 • Vakgebieden

Wanneer u gaat werken voor een opdrachtgever of Transportpersoneel komt daar nog bij:

 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Indien van toepassing: referenties en getuigschriften
 • Indien noodzakelijk: werkvergunningen
 • Indien noodzakelijk: Verklaringen Omtrent Gedrag
 • Overige gegevens die nodig zijn voor onze administratie en u bewust aan ons verstrekt

Waarom we deze persoonsgegevens verwerken

Als uitzendbureau is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk om onze diensten goed uit te kunnen voeren, van het bemiddelen van werk tot administratie. Specifiek verzamelen we persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken:

 • Om een arbeidscontract op te kunnen stellen tussen werkgever en werknemer
 • Om werkgevers en potentiële werknemers met elkaar in contact te brengen
 • Om ziekte te kunnen registreren en communiceren naar onze opdrachtgevers
 • Om uw geschiktheid voor een functie te kunnen beoordelen
 • Om een pre-employment screening te kunnen toepassen wanneer dit is vereist
 • Om u te benaderen met mogelijke vacatures (job alert) en andere mogelijkheden
 • Om te achterhalen of u in aanmerking komt voor premiekortingen of subsidies
 • Om onze financiële-, verzuim- en personeelsadministratie uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan onze re-integratieverplichtingen
 • Overige gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan onze wettige verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Transportpersoneel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en houdt zich aan wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Transportpersoneel deelt persoonsgevens met andere partijen wanneer dit volgens de wet verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Denk aan het doorgeven van persoonsgegevens aan opdrachtgevers, opleidingsinstanties en overheidsinstanties als de Belastingdienst.

Daarnaast maken we gebruik van software en diensten van derden voor bijvoorbeeld onze salarisadministratie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transportpersoneel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine, simpele tekstbestandjes die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een website gebruikt. Transportpersoneel gebruikt cookies en andere vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken en gepersonaliseerde content te kunnen tonen.

Transportpersoneel maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten werken, zoals het inladen van het juiste lettertype. Ook plaatsen we analytische cookies om statistieken te verzamelen over het gedrag van bezoekers op onze website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics en Hotjar. De informatie die we hiermee opdoen gebruiken we om onze website te verbeteren.

Daarnaast plaatsen we tracking cookies vanuit Google Analytics. Deze cookies gebruikt Google om bij te houden welke pagina’s u bezoekt binnen het Google-netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw surfgedrag. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dienen alleen om advertenties af te stemmen, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Ten slotte maken we gebruik van social media cookies. Deze cookies maken het mogelijk dat u bepaalde informatie zoals een vacature op onze website direct kunt delen met uw sociale netwerk.

Als u cookies volledig wilt blokkeren, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen ze uit te zetten.

Uw rechten

U heeft rechten betreffende de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@transportpersoneel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak hierin uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

We willen u ten slotte op de mogelijkheid wijzen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Transportpersoneel neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, heeft u vermoeden van een datalek of zijn er andere aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met info@transportpersoneel.nl.

Wijzigingen

Transportpersoneel behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.